صفحه 2 از 2

Re: پرچمی در باد.....Moving flag

ارسال شده: یک شنبه 13 مهر 1399, 1:41 pm
توسط ali vahdat
تصویر

Re: پرچمی در باد.....Moving flag

ارسال شده: دو شنبه 28 مهر 1399, 1:59 am
توسط ali vahdat
تصویر

Re: پرچمی در باد.....Moving flag

ارسال شده: پنج شنبه 1 آبان 1399, 12:13 am
توسط ali vahdat
تصویرپرچم زیر سطح بسته شد و مجوز انالیز برای نزول و در صورت تایید ورود به سل تایید شده...ساده ترین استراتژی ....ما بیشمار استراتژی و ابزار در ار تی ام داریم ...انجمن دانش اموختگان تجربی فارکس کتابخانه ای برای ارتقای سطح دانش تکنیکالی ...سبز باشید